QUEN SOMOS

(GALEGO)
Somos un viveiro de planta forestal especializado en castiñeiro híbrido.
Comezamos en Cambre no ano 1991 cunha clara vocación de seriedade e traballo ben feito, e co compromiso de ofertar a mellor planta posible, na procura sempre de acadar a confianza e o aprecio dos nosos clientes. Por iso é polo que só vendemos a planta producida no noso viveiro, aquela que vimos nacer e medrar, e que fomos coidando e acompañando en todo o proceso produtivo ate a súa saída ao monte.

(CASTELLANO)
Somos un vivero de planta forestal especializado en castaño híbrido.
Comenzamos en Cambre en el año 1991 con una clara vocación de seriedad y trabajo bien hecho, y con el compromiso de ofertar la mejor planta posible, buscando siempre conseguir la confianza y el aprecio de nuestros clientes. Por eso es por lo que solo vendemos la planta producida en nuestro vivero, aquella que hemos visto nacer y crecer, y que hemos cuidado y acompañando en todo el proceso productivo hasta su salida al monte.